Fundació J. Balmes AZ

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en els seus estatuts.
La nostra finalitat és promoure l’educació i la formació en funció de la demanda del nostre entorn geogràfic, mitjançant:

  • El desenvolupament de l’Educació Primària i Secundària,
  • El desenvolupament de la Formació Continua i Ocupacional,
  • El desenvolupament d’actuacions sanitàries i de cura del medi ambient,
  • La gestió de centres educatius i ocupacionals ,
  • El desenvolupament de totes les activitats necessàries encaminades a facilitar la consecució del conjunt de finalitats anteriors.

 

Coneix els nostres projectes a www.fundaciojaumebalmes.org