La Cooperativa

L’any 1982 neix el Balmes amb la mentalitat de ser una alternativa diferent en el panorama educatiu de la ciutat de L’Hospitalet i de tota la zona. Avui, després de més de 30 anys d’experiència, som una escola consolidada, de qualitat, amb una oferta amplíssima a nois i noies de totes les edats, des dels més petits d'Infantil 3 fins els adults dels Cicles Formatius o la Formació Ocupacional i Contínua. La característica més important de la nostra escola és el treball personalitzat i l’atenció individualitzada, i basem el nostre ideari en quatre valors fonamentals i irrenunciables:

Cooperació   -   Respecte   -   Solidaritat   -   Tolerància

Creiem fermament que una escola ha de ser molt més que el lloc on algú ve a aprendre assignatures. Una escola ha de ser un lloc que eduqui en totes i cadascuna de les seves actuacions i és per això que els valors del nostre ideari es veuen i es viuen en la vida diària. Creiem que si som respectuosos eduquem el respecte, si som solidaris fem persones solidàries, si som tolerants obrim la porta a un futur en pau per a tots i la nostra experiència com a cooperativa ens permet afirmar que el treball en equip i la força del grup multipliquen el valor de cadascun de nosaltres.

Tot això és el Balmes, i tu ets la part més important d’aquest equip.

No et perdis la història de la Cooperativa en els exemplars publicats per Balmes Editorial!