PFI: Programes de Formació i Inserció

Els perfils professionals que, a l'actualitat, oferta el Centre són els següents:

 

Data inici: 02/10/2017    

Data fi: 22/06/2018

Horari: matí

Presentació curs: 27/09/17, 18:00    

 

Els PFI es dirigeixen a joves de 16 fins 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO. Els PFI permeten:

  • Accedir al món laboral,
  • Continuar la formació professional en un cicle formatiu de grau mitjà,
  • Treballar i continuar estudiant.

 

Els programes de formació i inserció (PFI) faciliten l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa. Objectius:

  • Proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector professional,
  • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral,
  • Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

Enviar missatge

Captcha