Bàsquet, nivell 1 + nivell 2

Família: Bàsquet

Duració: 1 any (nivell 1 + nivell 2) - 990 hores

Horari: Tarda

El GRAU MITJÀ DE BÀSQUET (GMB) es composa de dos nivells que es realitzan durant un curs escolar.

Podeu consultar els continguts d'aquest cicle formatiu fent clic aquí.

El primer nivell:  

 • Capacita per conèixer els principis fonamentals del bàsquet i promoure aquest esport.
 • La durada és de 380 hores  (230h. al centre educatiu i 150h. pràctiques als clubs esportius).
 • Superat aquest curs s'obté com a titulació el Certificat de Primer Nivell.

Forma d'accés: Per accedir al primer nivell cal tenir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent a efectes acàdemics.
 2. Superar una prova específica esportiva que demostri que els aspirants tenen la condició física i les destreses especifiques per cursar l'ensenyament del bàsquet.

Certificat primer nivell. Aquest certificat et permet accedir:

 • Al segon nivell
 • Al món laboral com a:

a) Iniciació en els principis elementals del joc i en les accions tècniques i tàctiques del bàsquet.

b) Promoció i dinamització de jugadors i jugadores i equips de competició.

c) Direcció de jugadors i jugadores en competicions esportives de categories inferiors.

El segon nivell:

 • Capacita per ensenyar i entrenar esportistes de categories intermèdies amb l'objectiu d'assolir el perfeccionament de l'execució tècnica i tàctica.
 • La durada és de 610 hores (410h. al centre educatiu i 200h. als clubs esportius).
 • Superat aquest curs s'obte com a titulació el Certificat de Segon Nivell.

Forma d'accés: Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de bàsquet.

Certificat segon nivell: Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d'esports que els permet accedir:

 • A un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la modalitat de bàsquet o un altre grau superior de la família d'activitats físiques i esportives, si es té el títol de batxillerat o es supera la prova general d'accés.
 • A batxillerat.
 • Al món laboral com a:

a) Programació d'activitats d'ensenyament i pràctica del bàsquet per assolir el perfeccionament de l'execució tàctica i tècnica de l'esportista.

b) L'entrenament d'esportistes i equips de categories intermèdies.

c) La direcció de jugadors i jugadores i equips de competició.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu amb el nostre Centre presencialment, per telèfon o via mail.

Enviar missatge

Captcha