Informació a les famílies

L'Equip Directiu i la Direcció del Centre tenen la potestat de decidir si un alumne assisteix  i participa o no a les activitats extraescolars programades, així com a l'Acte de Graduació, Colònies, Viatge de final de curs, Intercanvis i altres similars. Aquesta decisió està fonamentada en tot el que envolta la carta de compromís signada per les famílies i es transmetrá a la família i /o a l'alumne si és major d'edat, amb antelació.

Enviar missatge

Captcha