Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Família professional: Electricitat i electrònica

Duració: 2 dos cursos acadèmics, 2000 hores.

Horari: Tarda.

La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent , protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Continguts del cicle formatiu:

- Automatismes industrials

- Instal·lacions elèctriques interiors

- Instal·lacions de distribució

- Infraestructures comunes de
telecomunicació en habitatges i edificis

- Instal·lacions domòtiques

- Instal·lacions solars fotovoltaiques

- Màquines elèctriques

- Instal·lacions elèctriques especials

- Electrònica

- Electrotècnia

- Formació i orientació laboral.

- Empresa i iniciativa emprenedora

-Anglès tècnic

- Síntesi

- Empresa e iniciativa emprendedora

- Formació en centres de treball

 

 

 

 

 

 

 

 

Vies d'accés al cicle formatiu:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

- Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,

- Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,

- Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP),

- Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà,

- Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-se cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova. Al Centre d'Estudis Jaume Balmes fem possible que puguis accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Informa't en el 93 336 56 54.

Continuïtat:

En el C.E. Jaume Balmes oferim la possibilitat que l'alumne es pugui formar de manera integral dins de la família de Electricitat i electrònica complementant la formació d'aquest CFGM d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques amb el CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics No deixis escapar aquesta oportunitat!

Les persones que superen el cicle formatiu d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

- Al batxillerat.

- A un cicle de grau superior (s'ha de superar la prova d'accés o realitzar el curs de formació específic per a l'accés als cicles formatius de grau superior)

- Al món laboral, com:

- Instal·lador electricista.

- Instal·lador de sistemes domóticos.

- Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica.

- Instal·lador d'antenes.

- Instal·lador d'equips i instal·lacions telefòniques.

- Instal·lador de telecomunicacions en edificis d'habitatges.

 

 

Enviar missatge

Captcha