Sistemes de Telecos i Informàtics

Família professional: Electricitat i electrònica.

Duració: 2 cursos acadèmics, 2000 hores.

Horari: Tarda.

 Visita els nostres tallers d'Electrònica i d'Instal·lacions Elèctriques.

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions.

 

 

Continguts del cicle formatiu:

- Configuració d'infraestructures de sist. de telecom.

- Elements de sistemes de telecomunicacions

- Sistemes informàtics i xarxes locals

- Tècniques i processos en infraestruc. de telecom.

- Sistemes de producció audiovisual

- Xarxes telemàtiques

- Sistemes de radiocomunicacions

- Sistemes integrats i llar digital

- Gestió de projectes d'inst. de telecomunicacions

- Sistemes de telefonia fixa i mòbil

- Projecte de sist. de telecomunicacions i informàtics

- Fonaments de programació

- Formació i orientació laboral

- Empresa i iniciativa emprenedora

- Formació en centres de treball.

 

Vies d'accés al cicle formatiu:

Truqueu a la nostra secretaria per a + informació (93 336 56 54).

 

Continuïtat:

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

- a qualsevol estudi universitari oficial de grau o

- al món laboral, com a:

- ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis;

- especialista en instal·lació, integració i manteniment d'equips i sistemes de telecomunicació;

- cap d'obra en instal·lacions de telecomunicacions;

- tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d'equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual;

- tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d'equips de sistemes de radiodifusió, seguretat electrònica i circuits tancats de televisió, xarxes locals i sistemes telemàtics, i sistemes de radioenllaços;

- especialista en integració, instal·lació i manteniment d'equips i sistemes informàtics.

Complementa aquesta formació amb un dels CFGS més demandats dins el mercat laboral: el CFGS Màrqueting i Publicitat del C.E. Jaume Balmes. No ho deixis escapar!

Enviar missatge

Captcha