Projecte de Generació Plurilingüe

Projecte de Generació Plurilingüe

Dilluns 3 de Juny, 2019

La nostra escola participa en el projecte GEP, Generació Plurilingüe.

Aquest any el Balmes ha acabat el projecte GEP, GEneració Plurilingüe. Un projecte del Departament d'Ensenyament, que vam començar fa dos cursos, i que va venir a donar forma al treball que des de fa anys venim realitzant quant a l'aprenentatge de la llengua anglesa en les etapes d'Educació Infantil i Primària.

Fa quatre cursos, el Balmes va decidir apostar per una metodologia innovadora d'ensenyament de la llengua anglesa, en la qual l'aprenentatge de la mateixa es portés a terme, no només dins de l'assignatura de Llengua Anglesa, sinó també a través d'altres matèries que s'imparteixen en anglès.

Actualment, des de P3º fins a 5è de Primària, assignatures com l'Educació Física, la Plàstica o la Música s'imparteixen en anglès, contribuint així a que durant més d'un terç de la jornada d'aquests alumnes, la llengua vehicular sigui l'anglès.

La participació de la nostra escola en la "Generació Plurilingüe" certifica la feina que vam iniciar amb el nostre projecte d'Escola Trilingüe, del qual observem resultats molt positius pel que fa a la motivació i aprenentatge dels nostres petits.