Anglès - Cambridge

Cursos i exàmens que ofereix el nostre Centre

- YOUNG LEARNERS (STARTERS, MOVERS, FLYERS)
- KEY ENGLISH TEST (KET)
- PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

- FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
- CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

Computer Based practice:    KET     -     PET     -     FCE     -     CAE

Amb l'objectiu de valorar quins estudiants podrien anar a la convocatòria oficial d’examen del mes de Juny (que té lloc a les nostres instal·lacions) amb unes certes garanties, es realitza una prova de simulació d’un examen real i s'envia una carta als pares informant-los dels següents punts:

- Les característiques dels exàmens.
- El termini de matriculació per als exàmens oficials del mes de Juny.
- Les taxes de l'examen de les quals els preus de mercat vénen oferits per Cambridge.

University of Cambridge ESOL Examinations

Cada any més de 3 milions de persones es presenten a un dels exàmens de Cambridge ESOL. Aquests són mundialment coneguts i els títols obtinguts tenen un reconeixement internacional per part de col·legis, instituts, universitats, ministeris, agències internacionals i corporacions empresarials com a prova tangible del nivell de coneixement de l'idioma.

Fa ja més de 10 anys que va arrencar una nova iniciativa des del Departament de Llengües Estrangeres a través del qual el C.E. Jaume Balmes ofereix la possibilitat a tothom que estigui interessat de realitzar qualsevol dels exàmens oficials de la Universitat de Cambridge.

A més d'oferir cursos preparatoris per als diferents exàmens, l'alumne pot examinar-se al nostre propi Centre. És per això que el C.E. Jaume Balmes procedeix a valorar els coneixements dels alumnes mitjançant unes proves específiques i porta a terme una classificació en diferents nivells.

Aquests cursos es desenvolupen en horari extraescolar i actualment hi ha nens des dels 4 anys fins a alumnes universitaris.

Contacti amb nosaltres

Per contactar amb nosaltres poden trucar al Centre de dilluns a divendres i preguntar per David García. Tel: 93 336 56 54.

 

 

Calendari dels exàmens

Les dates dels exàmens són inamovibles i es porten a terme els dies establerts (per motiu de seguretat dels continguts).
Per tant, la matrícula per una sessió d’examen és única i exclusivament per aquella convocatòria.

Condicions de la matrícula per als exàmens de la Universitat de Cambridge

1. El nom i cognom dels candidats han d’estar claramentent escrits EN MAJÚSCULA amb tots el accents i guions inclosos.

2. Les taxes de l’examen han de fer-se efectives abans de la data establerta per a cada examen, a la secretaria del centre.

3. Una vegada s’hagi formalitzat la matrícula, només es retornarà part de l’import en cas de malaltia o accident que impedeixi al candidat examinar-se en la data reglamentària. En aquesta circumstància, l’absència ha de ser degudament justificada a través de la presentació d’un certificat mèdic oficial.

4. El resultat es donarà a conèixer aproximadament 10 setmanes després de la data de l’examen. Així mateix, els Certificats seran lliurats en un termini de tres mesos i mig a quatre mesos després de la data de l’examen.

5. Els exàmens corregits o les seves còpies no es poden retornar al candidat, i no es poden veure. Així mateix, la decisió de la Universitat de Cambridge ESOL pel que fa als resultats, s’ha d’acceptar com a correcta i definitiva, encara que es contempla la possibilitat de sol.licitar una comprovació administrativa (clerical check) per assegurar que no s’hagi comès cap error a l’hora de comptabilitzar les notes atorgades en les diferents proves de l’examen.

6. El fet de matricular-se i presentar-se a l’examen NO garanteix l’aprovat o la superació de la prova.

7. Matricular-se per a qualsevol examen de la University of Cambridge ESOL implica l’acceptació de la present normativa.

Enviar missatge

Captcha