CAE (Certificate in Advanced English)

El CAE (Certificate in Advanced English) representa el quart nivell, avançat, dels exàmens d'anglès de Cambridge. En aquest nivell els candidats han de demostrar la capacitat de comunicar-se amb seguretat en la llengua anglesa en qualsevol aspecte de la vida quotidiana.

Moltes empreses i universitats a tot el món reconeixen els certificats de Cambridge ESOL com a prova de la capacitat dels titulars per realitzar molts treballs que involucren l'ús de l'anglès.

Anàlisi de l'examen:

Paper 1: Reading and Use of English – consta de 8 parts amb exercicis variats de comprensió, gramàtica i vocabulari (40% de l'examen).
Paper 2: Writing – els candidats hauran de realitzar dues tasques escrites, d'unes 250 paraules aprox. cadascuna (20%).
Paper 3: Listening - exercici de comprensió oral (20%).
Paper 4: Speaking - examen oral en forma d'entrevista la duració del qual és de 15 minuts (20%).

 

 

 

Enviar missatge

Captcha