Idiomas

PFI: Programas de Formación e Inserción

Els perfils professionals que, a l'actualitat, oferta el Centre són els següents:

 

Data inici: 01/10/2019    

Data fi: 19/06/2020

Horari: De dilluns a divendres, 08:00 a 13:30.

L’FCT es farà a la tercera avaluació, amb horari de tarda (15:00-19:00), i simultàniament amb la formació al centre.

Presentació curs: 25/09/19, 18:00 hores.  

    

Els PFI es dirigeixen a joves de 16 fins 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO. Els PFI permeten:

  • Accedir al món laboral,
  • Continuar la formació professional en un cicle formatiu de grau mitjà,
  • Treballar i continuar estudiant.

 

Els programes de formació i inserció (PFI) faciliten l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa. Objectius:

  • Proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector professional,
  • Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral,
  • Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.

 

Inscriu-te al nostre PFI. Places limitades!

Enviar mensaje

Captcha