Matrícula oberta

Informació sobre el cicle: fp.esports@balmesonline.com

Matriculació al cicle: secretaria@jaumebalmes.com

Família professional: Bàsquet

Duració: 1 any (nivell 1 + nivell 2) – 990 hores

Horari: Tarda

El GRAU MITJÀ DE BÀSQUET (GMB) es composa de dos nivells que es realitzan durant un curs escolar.

El primer nivell:

 • Capacitat per conèixer els principis fonamentals del bàsquet i promoure aquest esport.
 • La durada és de 380 hores  (230h. al centre educatiu i 150h. pràctiques als clubs esportius).
 • Superat aquest curs s’obté com a titulació el Certificat de Primer Nivell.

Forma d’accés: Per accedir al primer nivell cal tenir els requisits següents:

 1. Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent a efectes acàdemics.
 2. Superar una prova específica esportiva que demostri que els aspirants tenen la condició física i les destreses especifiques per cursar l’ensenyament del bàsquet.

Certificat primer nivell. Aquest certificat et permet accedir:

 • Al segon nivell
 • Al món laboral com a:
  • Iniciació en els principis elementals del joc i en les accions tècniques i tàctiques del bàsquet.
  • Promoció i dinamització de jugadors i jugadores i equips de competició.
  • Direcció de jugadors i jugadores en competicions esportives de categories inferiors.

El segon nivell:

 • Capacita per ensenyar i entrenar esportistes de categories intermèdies amb l’objectiu d’assolir el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica.
 • La durada és de 610 hores (410h. al centre educatiu i 200h. als clubs esportius).
 • Superat aquest curs s’obte com a titulació el Certificat de Segon Nivell.

Forma d’accés: Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de bàsquet.

Certificat segon nivell: Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esports que els permet accedir:

 • A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de bàsquet o un altre grau superior de la família d’activitats físiques i esportives, si es té el títol de batxillerat o es supera la prova general d’accés.
 • A batxillerat.
 • Al món laboral com a:
  • Programació d’activitats d’ensenyament i pràctica del bàsquet per assolir el perfeccionament de l’execució tàctica i tècnica de l’esportista.
  • L’entrenament d’esportistes i equips de categories intermèdies.
  • La direcció de jugadors i jugadores i equips de competició.

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu amb el nostre Centre presencialment, per telèfon o via mail.

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.