Duració: 2 cursos acadèmics, 2000 hores.

Horari: Tarda.

COMPETÈNCIA GENERAL

Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

CAMP PROFESSIONAL

Com a Tècnic exerciràs l’activitat en petites i mitjanes empreses, majoritàriament privades, dedicades al muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics; ja sigui per compte propi o aliè.

CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU

 • M01 Automatismes industrials
 • M02 Instal·lacions elèctriques interiors
 • M03 Instal·lacions de distribució
 • M04 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • M05 Instal·lacions domòtiques
 • M06 Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • M07 Màquines elèctriques
 • M08 Instal·lacions elèctriques especials
 • M09 Electrònica
 • M10 Electrotècnia
 • M11 Formació i orientació laboral
 • M12 Empresa i iniciativa emprenedora
 • M13 Anglès tècnic
 • M14 Síntesi
 • M15 FCT. Formació en centres de treball

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

 • Instal·lador-mantenidor electricista
 • Electricista de construcció, industrial o de manteniment
 • Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics
 • Instal·lador-mantenidor d’antenes
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges
 • Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques
 • Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

100% INSERCIÓ LABORAL
Amb aquesta titulació de Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques tindràs un 100% d’inserció laboral i ofertes de treball molt interessants mitjançant la Borsa de Treball del nostre Centre.

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu amb el nostre Centre presencialment, per telèfon o via mail. Informa’t a la secretaria acadèmica de les vies d’accés i continuitat cap a d’altres cicles formatius. A més d’altres especialitats de formació professional de grau mitjà, al Balmes també tindràs continuïtat cap als Cicles de Grau Superior com Sistemes de telecomunicacions i informàtics, Màrqueting i publicitat i Assesoria d’imatge personal i corporativa.

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.