Matrícula oberta

Informació sobre el cicle: fp.esports@jaumebalmes.com

Matriculació al cicle: secretaria@jaumebalmes.com

Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
VEURE DÍPTIC

Família professional: Activitats físicoesportives.

Duració: 1 curs acadèmic – 1400 hores.

Horari: Matí.

És competència general d’aquest tècnic conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senderes o zones de muntanya (on no facin mancada tècniques d’escalada i alpinisme) a peu, amb bicicleta o a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos.

CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU

 • El mitjà natural.
 • Conducció de grups i activitats en el mitjà natural.
 • Seguretat i supervivència en muntanya.
 • Conducció de grups en bicicletes.
 • Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa.
 • Fonaments de l’activitat física.
 • Primers auxilis.
 • Activitats físiques per a persones amb discapacitats.
 • Dinàmica de grups.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.
 • Síntesi.

Vies d’accés al cicle formatiu:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP),
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà,
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-se cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova. Al Centre d’Estudis Jaume Balmes fem possible que puguis accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Informa’t en el 93 336 56 54.

Les persones que superen el cicle formatiu de Conducció d’activitats físic-esportives en el mitjà natural obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat.
 • a un cicle de grau superior (s’ha de superar la prova d’accés o realitzar el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior)
 • al món laboral, com:
  • Acompanyant de muntanya.
  • Guia de turisme eqüestre.
  • Guia d’itineraris amb bicicleta.
  • Coordinador d’activitats de conducció/guia en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura.
  • Promotor d’activitats de conducció/guia en clubs i associacions.

Complementa aquesta formació en l’àmbit físic esportiu amb el CFGS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva del C.E. Jaume Balmes. No ho deixis escapar!

Farmàcia i Parafarmàcia
Veure Informació
Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
Veure Informació
Estètica i Bellesa
Veure Informació
Básquet
Veure Informació
Fútbol Nivell 1 + Nivell 2
Veure Informació
Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques
Veure Informació

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.