Família professional: Imatge Personal.balmes image

Duració: 2 cursos acadèmics, 2000 hores.

Horari: Matí.

Segueix-nos al nostre web www.balmesimage.com i a les xarxes socials @balmesimage i no et perdis res dels nostres cicles formatius de la família professional d’Imatge Personal.

La competència general d’aquest títol consisteix a aplicar tècniques de bellesa personal y comercialitzar serveis d’estètica, cosmètics i perfums, complint els procediments de qualitat i els requeriments de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental establerts a la normativa vigent.

CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU

 • Depilació mecànica i tècniques complementàries
 • Tècniques d’higiene facial i corporal
 • Maquillatge
 • Estètica de mans i peus
 • Tècniques d’ungles artificials
 • Anàlisi estètica
 • Activitats en cabina d’estètica
 • Imatge corporal i hàbits saludables
 • Cosmetologia per a estètica i bellesa
 • Perfumeria i cosmètica natural
 • Màrqueting i venda en imatge personal
 • Anglès tècnic
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball
 • Síntesi

Vies d’accés al cicle formatiu:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà,
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova. Al Centre d’Estudis Jaume Balmes fem possible que puguis accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà, informa’t al 93 336 56 54.

Continuïtat:

Al C.E. Jaume Balmes oferim la possibilitat que l’alumne es pugui formar de manera integral dins la família d’Imatge Personal complementant la formació d’aquest CFGM Estètica i Bellesa amb el CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar i el CFGS Assessoria d’imatge personal i corporativa. No deixis escapar aquesta oportunitat!

Les persones que superen el cicle formatiu d’Estètica i Bellesa obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés o realitzar el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior),
 • al món laboral, com a:
  • esteticista,
  • maquillador o maquilladora,
  • representant de laboratoris i de firmes comercials,
  • especialista en manicura i pròtesis d’ungles i
  • conseller o consellera de bellesa.

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.