• Família professional: Sanitat.
 • Duració: 2 cursos acadèmics, 2000 hores.
 • Horari: Tarda.

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU

 • Disposició i venda de productes.
 • Oficina de farmàcia.
 • Dispensació de productes farmacèutics.
 • Dispensació de productes parafarmacèutics.
 • Operacions bàsiques de laboratori.
 • Formulació magistral.
 • Promoció de la salut.
 • Primers auxilis.
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.

Vies d’accés al cicle formatiu:
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà,
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova. Al Centre d’Estudis Jaume Balmes fem possible que puguis accedir als Cicles Formatius de Grau Mitjà, informa’t al 93 336 56 54.

Continuïtat:
Les persones que superen el cicle formatiu de Farmàcia i Parafarmàcia obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés o realitzar el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior),
 • al món laboral, com a:
  • tècnic auxiliar de farmàcia;
  • tècnic de farmàcia o de magatzem de medicaments, i
  • tècnic en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

Complementa aquesta formació amb un dels CFGS més demandats dins el mercat laboral: el CFGS Màrqueting i Publicitat del C.E. Jaume Balmes. No ho deixis escapar!

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.