Matrícula oberta

Informació sobre el cicle: fp.esports@balmesonline.com

Matriculació al cicle: secretaria@jaumebalmes.com

Família professional: Futbol i Futbol Sala.

Duració: 1 any (nivell 1 + nivell 2) – 1020 hores.

Horari: Matí / Tarda.

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir:

 • al segon nivell i
 • al món laboral, com a:
  • entrenador o entrenadora de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults,
  • acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva i
  • promotor o promotora de futbol.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic o tècnica d’esport, que els permet accedir:

 • a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol, si  tenen el títol de batxiller o batxillerat (o equivalent a efectes acadèmics) i acrediten els requisits esportius corresponents, o bé;
 • a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si en superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxiller o batxillerat;
 • al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades), i
 • al món laboral, en feines relacionades amb:
  • l’entrenament de futbolistes i equips,
  • l’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica dels i de les futbolistes,
  • la direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol i
  • l’arbitratge.

Normativa: Reial Decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s’aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d’accés a aquests ensenyaments (BOE núm. 76, de 29.3.2000)

Vies d’accès:

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

1. Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
2. Superar una prova específica. Més informació aquí.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu amb el nostre Centre presencialment, per telèfon o via mail.

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.