Família professional: Activitats físiques i esportives.

Duració: 2 cursos acadèmics, 2000 hores.

Horari: Matí

Descarrega’t el programa.

És competència general d’aquest tècnic ensenyar i dinamitzar jocs, activitats fisicoesportives recreatives individuals, d’equip i amb implements, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptar-les a les característiques de l’entorn i dels participants, i aconseguir la satisfacció de l’usuari i un nivell competitiu de qualitat en els límits de cost previstos.

CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU

 • Valoració de la condició física i primers auxilis
 • Dinamització grupal
 • Planificació de l’animació socioesportiva
 • Metodologia de l’ensenyament d’activitats f-e.
 • Activitats físic-esportives individuals
 • Activitats d’oci i temps lliure
 • Activitats físic-esportives d’implements
 • Activitats físic-esportives d’equip
 • Jocs i act. físic-recreatives i dinamització turística
 • Activitats físicoesportives per a la inclusió social
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Llengua estrangera: Anglès
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • FCT. Formació en centres de treball

Vies d’accés al cicle formatiu:

Truqueu a la nostra secretaria per a + informació (93 336 56 54).

Continuïtat:

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • promotor o promotora, animador o animadora i monitor o monitora d’activitats fisicoesportives; coordinador o coordinadora d’activitats poliesportives, i socorrista.

Complementa aquesta formació amb un altre cicle superior dels que t’ofereix el C.E. Jaume Balmes com el CFGS Màrqueting i Publicitat, el CFGS Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics o el CFGS d’Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa. No ho deixis escapar!

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.