Informació sobre el cicle: david.martin@balmesinnova.com

Matriculació al cicle: secretaria@jaumebalmes.com

Família professional: Electricitat i electrònica.

Duració: 2 cursos acadèmics, 2000 hores.

Horari: Tarda.

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions.

CONTINGUTS DEL CICLE FORMATIU

 • Configuració d’infraestructures de sist. de telecom.
 • Elements de sistemes de telecomunicacions.
 • Sistemes informàtics i xarxes locals.
 • Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions.
 • Sistemes de producció audiovisual.
 • Xarxes telemàtiques.
 • Sistemes de radiocomunicacions.
 • Sistemes integrats i llar digital.
 • Gestió de projectes d’inst. de telecomunicacions.
 • Sistemes de telefonia fixa i mòbil.
 • Projecte de sist. de telecomunicacions i informàtics.
 • Fonaments de programació.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Vies d’accés al cicle formatiu:

Truqueu a la nostra secretaria per a + informació (93 336 56 54).

Continuïtat:

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral, com a:
  • Ajudant de projectista en instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis.
  • Especialista en instal·lació, integració i manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació.
  • Cap d’obra en instal·lacions de telecomunicacions.
  • Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d’equips de sistemes de radi i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual.
  • Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de radiodifusió, seguretat electrònica i circuits tancats de televisió, xarxes locals i sistemes telemàtics, i sistemes de radioenllaços.
  • Especialista en integració, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes informàtics.

Complementa aquesta formació amb un dels CFGS més demandats dins el mercat laboral: el CFGS Màrqueting i Publicitat del C.E. Jaume Balmes. No ho deixis escapar!

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.