MESURES PREVENTIVES PER AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

L’atenció presencial, s’ha de realitzar sempre sota els criteris de seguretat i prevenció establerts pel Departament de Salut i el Departament d’Educació, per això és imprescindible complir amb les següents mesures:

  • Només s’atendrà persones amb cita prèvia.
  • Preferiblement, ha de venir una sola persona a fer les gestions.
  • S’ha d’aportar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Han de portar el seu propi bolígraf, en el cas que sigui necessari utilitzar-lo.
  • És imprescindible l’entrada al centre amb mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
  • El centre garantirà l’ús de solució hidroalcohòlica a l’accedir al centre i el compliment en tot moment de la distància de seguretat entre persones, de 2 metres.
  • L’accés del públic al centre es limita als espais estrictament necessaris per a la presentació de les sol·licituds.
  • A l’interior del centre romandran únicament les persones que estiguin sent ateses, la resta esperarà el seu torn a l’exter