Preinscripció Curs 2023-24

educació infantil

Educació Infantil (3-6 anys) i Educació Primària

 • Preinscripció: Del 6 al 20 de març
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d’abril (Fes clic per veure la llista)
 • Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional: Del 21 al 27 d’abril
 • Gestió de reclamacions: Del 21 al 28 d’abril
 • Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig (Fes clic per veure la llista)
 • Sorteig: 9 de maig
 • Publicació de la llista ordenada: 11 de maig (Fes clic per veure la llista)
 • Ampliació de peticions –per a aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original- (famílies): Del 29 de maig a l’1 de juny
 • Publicació de l’oferta final: 9 de juny (Fes clic per veure la llista)
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera: 12 de juny (Llista ademsos) (Llista d’espera)
 • Matrícula: Del 20 al 28 de juny
 • Gestió de la llista d’espera : Del 30 de juny al 2 de setembre
 • Llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió: 30 de setembre
eso

Educació Secundària Obligatòria

 • Prestació i/o modificació de sol·licituds: Del 8 al 20 de març
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 21 d’abril (Fes clic per veure la llista)
 • Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional: Del 21 al 27 d’abril
 • Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig (Fes clic per veure la llista) 
 • Publicació de la llista ordenada: 11 de maig (Fes clic per veure la llista)
 • Publicació de l’oferta final: 9 de juny (Fes clic per veure la llista)
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera: 12 de juny (Llista ademsos) (Llista definitiva)
 • Període de matriculació: Del 20 al 28 de juny
 • Llistes d’alumnes matriculats procedents de preinscripció i nova admissió: 30 de setembre
preinscripció batxillerat

Batxillerat

 • Presentació de sol·licituds: Del 19 al 25 d’abril de 2023
 • Presentació de documentació: Fins al 26 d’abril de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023 (Fes clic per veure la llista)
 • Presentació de reclamacions: Del 22 al 29 de maig de 2023
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023 (Fes clic per veure la llista)
 • Llista ordenada: 8 de juny de 2023 (Fes clic per veure la llista)
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 21 de juny de 2023 (Fes clic per veure la llista)
 • Matriculació dels alumnes preinscrits a batxillerat amb plaça assignada i gestió de la llista d’espera: Del 22 de juny al 3 de juliol de 2023

Cicles de Formació de Grau Mitjà

ALUMNAT DE CONTINUÏTAT (cursant el quart curs de l’ESO, cursant el primer curs de batxillerat, cursant cicle formatiu de grau bàsic, prova d’accés, PQPI):

 • Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d’abril de 2023

RESTA D’ALUMNAT (L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO l’any anterior, que està cursant el quart curs de l’ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatoria, alumnat cursant grau mitjà):

 • Presentació de sol·licituds: Del 9 al 15 de maig de 2023
 • Presentació de documentació: 19 d’abril / 16 de maig
 • Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: 28 d’abril (Fes clic per veure la llista)
 • Període de reclamacions a la llista d’admesos i exclosos: del 28 d’abril al 3 de maig
 • Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: del 8 al 24 de maig / Del 17 al 24 de maig (Fes clic per veure la llista)
 • Publicació de la llista amb la puntuació provisional: 31 de maig (Fes clic per veure la llista)
 • Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional: del 31 de maig al 7 de juny
 • Publicació de la llista amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny
 • Publicació de la llista ordenada: 20 de juny (Fes clic per veure la llista)
 • Publicació de la llista d’admesos: 30 de juny (Fes clic per veure la llista)

PERÍODE DE MATRÍCULA: Del 3 al 7 de juliol

 • Ampliació de sol·licituds de la 2a fase d’admissió de participants en la preinscripció: Del 25 al 27 de juliol
 • Període de matrícula (2a fase d’admissió): De l’1 al 5 de setembre

Cicles de Formació de Grau Superior

 • Presentació de sol·licituds: Del 26 de maig al 1 de juny de 2023 (Fes clic per veure l’oferta de places)
 • Presentació de documentación: Del 2 de juny
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de juny (Fes clic per veure la llista)
 • Presentació de reclamacions: Del 26 de juny al al 3 de juliol
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 6 de juliol
 • Llista ordenada: 10 de juliol (Fes clic per veure la llista)
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 18 de juliol (Fes clic per veure la llista)
 • Formalitza la matriculació: Del 19 al 24 de juliol de 2023
 • Ampliació de sol·licituds de participants en la preinscripció (2a fase d’admissió): 6 i 7 de setembre
 • Publicació de la llista d’admesos (2a fase d’admissió): 8 de setembre
 • Període de matrícula (2a fase d’admissió): Del 8 al 12 de setembre

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte.

Telèfon d’atenció
(trucada i whatsapp):

676 61 72 75