Preinscripció Curs 2024-25

Infantil

Educació Infantil (3-6 anys)

 • Preinscripció: Del 6 al 20 de març de 2024 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d’abril del 2024 (veure document)
 • Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional: Del 17 al 22 d’abril del 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril del 2024 (veure document)
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig del 2024 (veure document)
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: Del 29 al 31 de maig del 2024
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juny del 2024
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera: 10 de juny del 2024
 • Matrícula: Del 18 al 26 de juny del 2024
Primària

Educació Primària

 • Preinscripció: Del 6 al 20 de març del 2024 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d’abril del 2024 (veure document)
 • Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional: Del 17 al 22 d’abril del 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril del 2024 (veure document)
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig del 2024 (veure document)
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: Del 29 al 31 de maig del 2024
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juny del 2024 
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera: 10 de juny del 2024
 • Matrícula: Del 18 al 26 de juny del 2024

Educació Secundària Obligatòria

 • Preinscripció. Presentació de sol·licituds: Del 8 al 20 de març del 2024 (a partir de les 9 hores)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 d’abril del 2024 (veure document)
 • Presentació de reclamacions per a la llista amb la puntuació provisional: Del 17 al 22 d’abril del 2024
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril del 2024 (veure document)
 • Publicació de la llista ordenada: 2 de maig del 2024 (veure document)
 • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: Del 29 al 31 de maig del 2024
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juny del 2024
 • Publicació de la llista d’admesos i la llista d’espera: 10 de juny del 2024
 • Període de matriculació: Del 18 al 26 de juny del 2024

Batxillerat

 • Preinscripció. Presentació de sol·licituds: Del 18 al 25 d’abril del 2024
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 17 de maig del 2024 (veure document)
 • Presentació de reclamacions: Del 17 al 23 de maig del 2024
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de maig del 2024 (veure document)
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 29 de maig del 2024
 • Llista ordenada: 3 de juny del 2024 (veure document)
 • Oferta final de places escolars: 20 de juny del 2024
 • Llista de places assignades: 20 de juny del 2024 (veure document)
 • Llistra d’alumnes preinscrits: 20 de juny del 2024 (veure document)
 • Matriculació: Del 21 de juny a l’1 de juliol del 2024

Contacta amb nosaltres per a qualsevol dubte.

Telèfon d’atenció
(trucada i whatsapp):

676 61 72 75