Preinscripció i Matriculació Curs 2020-21

BATXILLERAT

Instruccions Batxillerat
VEURE CALENDARI

CICLCES FORMATIUS GRAU MITJÀ

Instruccions Cicles Formatius Grau Mitjà
VEURE CALENDARI

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Instruccions Cicles Formatius Grau Superior
VEURE CALENDARI

INFORMACIÓ GENERAL

Seguint les indicacions del Departament d’Educació, la sol·licitud de preinscripció dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius s’haurà de presentar d’acord amb el següent calendari:

 • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny
 • Cicles Formatius de Grau Mitjà: del 2 al 8 de juny
 • Cicles Formatius de Grau Superior: del 10 al 17 de juny

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud electrònica o en suport informàtic.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà trucar al telèfon del centre 676 61 72 75 per a rebre atenció telefònica.

PREINSCRIPCIÓ ELECTRÒNICA

Descarregueu-vos les instruccions corresponents on expliquem el procés per fer la preinscripció electrònica.

PREINSCRIPCIÓ EN SUPORT INFORMÀTIC

En cas de no poder fer la sol·licitud electrònica, el procediment per fer la preinscripció en suport informàtic també s’explica a les instruccions corresponents.

Documentació identificativa en el cas de preinscripció en suport informàtic

El resguard de la sol·licitud s’haurà d’enviar al correu a8038867@xtec.cat , i adjuntar la següent documentació (escanejada o fotografiada):

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna
  està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de
  Treball, Afers Socials i Famílies.
 • DNI de les persones sol·licitants: pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet o,
  si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el
  passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país
  d’origen.
 • DNI de l’alumne .
 • Targeta sanitària de l’alumne

Telèfon d’atenció
(trucada i whatsapp):

676 61 72 75

Matrícula oberta als següents estudis:

Informació Cicle
Informació Cicle
Informació Cicle

Informació sobre el cicle: fp.esports@jaumebalmes.com

Matriculació al cicle: secretaria@jaumebalmes.com

Informació Cicle

Informació sobre el cicle: david.martin@balmesinnova.com

Matriculació al cicle: secretaria@jaumebalmes.com

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.