CAE (Certificate in Advanced English)

CAE (Certificate in Advanced English) representa el quart nivell, avançat, dels exàmens d’anglès de Cambridge. En aquest nivell els candidats han de demostrar la capacitat de comunicar-se amb seguretat en la llengua anglesa en qualsevol aspecte de la vida quotidiana.

Moltes empreses i universitats a tot el món reconeixen els certificats de Cambridge ESOL com a prova de la capacitat dels titulars per a fer molts treballs que involucren l’ús de l’anglès.

C1 Advanced se situa en el Nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER) i acredita que l’estudiant posseeix les competències lingüístiques necessàries per desenvolupar recerques complexes, comunicar-se efectivament a nivell professional i destacar front la resta de persones que tenen titulacions en llengua anglesa.

Més info sobre les proves C1 Advanced aquí.

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.