L’Educació Infantil és la base de tot i l’afecte és l’element fonamental per aconseguir que els nens i nenes s’integrin al primer graó del món educatiu. Volem que els vostres fills i filles vinguin a l’escola contents i puguin gaudir al màxim mentre aprenen a partir d’experiències i situacions adequades a les seves necessitats i característiques pròpies.

A més, en aquesta etapa educativa l’equip docent vetllarà perquè els infants es desenvolupin plenament a nivell emocional, físic i social, de manera que assoleixin les diferents capacitats bàsiques que els permetrà créixer integralment com a persones en el món d’avui, en uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa d’Educació Primària amb l’adquisició de les competències bàsiques.

També cal destacar que al nostre centre aposta fermament per l’ús i domini de l’anglès i, per aquest motiu, des de l’Educació Infantil es fa ús de l’anglès com a llengua natural en diferents activitats, de manera que l’aprenentatge d’aquesta llengua es fa a partir de l’escolta, repeticions, imitacions…

Pel que fa als continguts curriculars, aquests es distribueixen al llarg dels tres cursos d’Educació Infantil i s’organitzen en tres àrees de coneixement ben diferenciades:

  • Descoberta d’un mateix i dels altres: es treballen aspectes d’autoconeixement, gestió de les emocions, joc, autonomia personal, relacions afectives…
  • Descoberta de l’entorn: es potencien qüestions d’exploració de l’entorn, experimentació, interpretació, raonament…
  • Comunicació i llenguatges: s’afavoreixen elements d’escolta, expressió, comunicació i representació de diferents tipus de llenguatges: oral, escrit, matemàtic, musical, plàstic, audiovisual…

Si vols descobrir com aprenen els nostres alumnes d’Infantil, et convidem a veure el següent vídeo: EDUCACIÓ INFANTIL AL BALMES

També pots descarregar-te del nostre díptic informatiu.

EQUIP

Marta Burguesa
Mestra d’Infantil

Silvia Chiva
Mestra d’Infantil

Nancy Rubio

Nancy Rubio
Mestra d’Infantil

Ángela Ventura
Mestra d’Infantil

Si vols demanar informació o vols que et truquem, omple aquest formulari, gràcies!