POLÍTICA DE QUALITAT

El C.E. JAUME BALMES SCCL i la seva marca comercial BALMES INNOVA, són un Centre de formació i assessorament dedicat a la impartició de FORMACIÓ REGLADA (en tots els nivells educatius) I SERVEIS COMPLEMENTARIS (anglès, activitats esportives, extraescolars, menjador, etc), CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER ATURATS I PER A LA MILLORA DE L’OCUPACIÓ, PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ, FORMACIÓ CONTINUA I FORMACIÓ PRIVADA. Considerem la qualitat com un factor essencial per l’èxit del Centre i per la millora dels nostres serveis. Aquestes consideracions es concreten en els següents aspectes:

1. El Sistema de Gestió de la Qualitat està basat en el model UNE-EN ISO 9001:2015, el qual ens ha de permetre millorar contínuament la qualitat dels nostres serveis, a més està especialment enfocat a la missió i visió de la nostra organització.

2. Proporcionar al nostre entorn un servei educatiu/formatiu de qualitat que compleixi les expectatives dels nostres clients, tot tenint en compte els valors fonamentals del nostre ideari com són:

– La cooperació com a element fonamental del treball en grup.

– El respecte com a base de qualsevol actuació de la persona. Tant cap a la resta de persones com cap a la natura i el medi ambient.

– Promoure i fomentar la solidaritat, participant en diferents campanyes solidàries.

– La participació i la tolerància com a factors de convivència dins la democràcia.

3. Ser un centre de referencia al nostre entorn geogràfic per a tots les etapes educatives i serveis, oferint una oferta dinàmica i adaptada a les necessitats i reptes que la societat plantegi en cada moment i, evidentment, que doni resposta a les demandes dels nostres clients. La millora continua ha de estar present a la dinàmica del dia a dia.

4. Avaluar resultats per millorar contínuament i garantir la satisfacció del client intern i extern.

Per a tot això, Gerència es compromet a facilitar els mitjans necessaris, humans i materials, pel correcte desenvolupament de les activitats de tots els membres de l’organització.