EL NOSTRE CENTRE

El Centre d’Estudis Jaume Balmes és una escola privada-concertada laica i pluralista i es manifesta apolítica i aconfessional respecte a totes les religions, essent respectuosa amb totes les maneres de pensar i oberta a tothom.

El nostre element diferenciador és la preocupació no només per aspectes instructius, sinó també per l’educació i la formació integral de la persona. Això es tradueix a nivell funcional en aspectes concrets com el control d’assistència a qualsevol nivell educatiu, el seguiment tutorial, l’assessorament prelaboral i preuniversitari. És a dir, des del Balmes es pretén formar persones de forma integral i oferint, alhora, una orientació acadèmica i professional ajustada a les característiques de cada alumne, es fomenta el contacte familiar i es promouen valors de vital importància.

Els nostres objectius generals sobre els que es basa tota la nostra tasca pedagògica són:

  • Aconseguir que l’alumne es trobi a gust al Centre, que es senti valorat i estimat pels membres d’aquesta comunitat educativa.
  • Proporcionar una formació de màxima qualitat per tal que cadascun dels nostres alumnes assoleixi les seves fites personals en l’àmbit acadèmic i professional.
  • Afavorir el procés maduratiu de l’alumne/a a fi de capacitar-lo per a posteriors opcions mitjançant una adequada orientació personal, acadèmica i professional.
Projecte Educatiu del Centre
Projecte Lingüístic del Centre
Normes i Organització del Centre

COMUNITAT BALMES

C. E. Jaume Balmes
AMPA
Fundación Privada Jaume Balmes
Balmes Editorial
Balmes Editorial
Fundación Privada Okume AZ

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.