EL NOSTRE CENTRE

El Centre d’Estudis Jaume Balmes és una escola privada-concertada laica i pluralista i es manifesta apolítica i aconfessional respecte a totes les religions, essent respectuosa amb totes les maneres de pensar i oberta a tothom.

El nostre element diferenciador és la preocupació no només per aspectes instructius, sinó també per l’educació i la formació integral de la persona. Això es tradueix a nivell funcional en aspectes concrets com el control d’assistència a qualsevol nivell educatiu, el seguiment tutorial, l’assessorament prelaboral i preuniversitari. És a dir, des del Balmes es pretén formar persones de forma integral i oferint, alhora, una orientació acadèmica i professional ajustada a les característiques de cada alumne, es fomenta el contacte familiar i es promouen valors de vital importància.

Els nostres objectius generals sobre els que es basa tota la nostra tasca pedagògica són:

  • Aconseguir que l’alumne es trobi a gust al Centre, que es senti valorat i estimat pels membres d’aquesta comunitat educativa.
  • Proporcionar una formació de màxima qualitat per tal que cadascun dels nostres alumnes assoleixi les seves fites personals en l’àmbit acadèmic i professional.
  • Afavorir el procés maduratiu de l’alumne/a a fi de capacitar-lo per a posteriors opcions mitjançant una adequada orientació personal, acadèmica i professional.

COMUNITAT BALMES

C. E. Jaume Balmes
AMPA
Fundación Privada Jaume Balmes
Balmes Editorial
Balmes Editorial
Fundación Privada Okume AZ

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.