FP DUAL / FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

La Formació Professional Dual és una nova modalitat dins dels ensenyaments de Formació Professional, que apareix amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral.

La finalitat és oferir estímuls i motivar, mitjançant l’augment de la col·laboració entre empreses i centres educatius en el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat.

El nostre centre pertany a l’Aliança per a la Formació Professional Dual. Es tracta d’una xarxa estatal d’empreses, centres educatius i institucions, compromesos amb la millora de l’ocupabilitat dels joves a través del desenvolupament d’una Formació Professional Dual.

Les principals característiques d’aquesta modalitat són:

 • Formació en alternança combinada a l’empresa i al centre de formació. Es duu a terme formació a les instal·lacions de les empreses, per la qual cosa es realitza un seguiment coordinat amb el centre de formació.
 • Durant l’estada a l’empresa, l’alumne rep una retribució econòmica, l’empresa el dóna d’alta mitjançant contracte laboral convencional o en modalitat de becari.
 • La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
 • Centre i empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents i que avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits. L’avaluació és compartida.
 • L’estada en l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’incorpora per a realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En finalitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atesos als criteris d’accés.
 • El centre i l’empresa acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per a completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.

Alguns dels avantatges són:

 • Increment del nivell de formació i de qualificació. Ràpid desenvolupament del potencial de l’alumne.
 • Millora de coneixements, destreses i habilitats tècniques. Existeix una major integració entre teoria i pràctica. Aprenentatges en situacions reals de treball.
 • Afavoreix l’adaptació dels estudiants als requeriments tecnològics actuals, així com als àmbits professionals i als sectors estratègics empresarials.
 • Millora la relació del professorat i del centre de formació professional amb les empreses del sector, afavorint la transferència de coneixements.
 • Amb aquesta mena de formació, les empreses formen als futurs treballadors, ja que disposen de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i cultura empresarial.
 • Adquisició d’experiència professional i millora d’ocupabilitat. Alt percentatge d’inserció laboral en l’empresa.

Empreses col·laboradores

 • Sistemes de L’Hospitalet i del Baix Llobregat (CANON)

 • Pablo Velasco Flow Media

 • GalaMarketing

 • Blau Solutions S. L.

 • Lanaccess Telecom S. A.

 • Inovyn Química España

 • Eninter ascensores S. L.

 • FutbolLab – Escuela Superior de Entrenadores de Fútbol

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.