L’ESO és l’etapa formativa més important de totes. En ella els alumnes evolucionen més que a cap altra. Són quatre anys que suposen l’adolescència i que conformen la personalitat de cada noi i de cada noia. És per això que l‘orientació en tots els àmbits esdevé essencial i imprescindible.

Caldrà que l’alumne resolgui moltíssims dubtes i conflictes i serà en aquests moments on el recolzament del Balmes serà el millor ajut tant per a ells com per als seus pares; i la personalització del tracte serà la nostra principal eina.

Les matèries que faran els alumnes s’agrupen en crèdits comuns o matèries obligatòries bàsiques i crèdits variables que són aquelles que cadascú triarà segons el que vulgui estudiar en el futur.

EQUIP

Paula Alcazar

Paula Alcazar
Professora de Llengües

Eugènia Àlvarez

Eugènia Àlvarez
Professora de Ciències i Matemàtiques

Ana Aragón
Professora de Llengües

Desiree

Desirée Bagán
Professora de Llengües i Cap de Departament de Llengües

Carla Balleste

Carla Ballesté
Professora de Llengües Estrangeres

Jordi Bautista
Professor de Tecnologia

Cachot Mireia

Mireia Cachot
Professora de Llengües

Javier Cancela

Javier Cancela
Professor de Ciències i Matemàtiques

María Carretero

María Carretero
Professora de Llengües Estrangeres

David Campoy

David Campoy
Professor de Ciències

Adrián Fernández
Professor d’Educació Física

Juan Antonio Fernández

Juan Antonio Fernández
Professor de Matemàtiques

David Gómez

David Gómez
Professor de Ciències i Matemàtiques i Cap de Departament de Ciències

Bea González

Bea González
Professora d’Educació Física i Cap de Departament d’Expressió

Diana González
Professora de Tecnologia i Cap de Departament de Tecnologia

Irene Lopezosa
Professora de Ciències Socials

Carles Martí

Carles Martí
Professor de Ciències

Mónica Mayol
Professora de Ciències Socials

Carmen Morón

Carmen Morón
Professora de Llengües Estrangeres

María Ortega

María Ortega
Professora Ciències Socials i Música

Eduard Plana

Eduard Plana
Professor de Ciències Socials i Cap de Departament de Humanitats i Ciències Socials

Jaume Raspall

Jaume Raspall
Professor de Matemàtiques

Mª Josep Raspall

Mª Josep Raspall
Professora de Matemàtiques i Cap de Departament de Matemàtiques

Bárbara Redondo
Professora de Llengües Estrangeres

Ángela Rodríguez

Ángela Rodríguez
Professora de Llengües

Gonzalo Rodríguez

Gonzalo Rodríguez
Professor de Ciències

Noelia Sánchez

Noelia Sánchez
Professora de Llengües

Susana Sánchez

Susana Sánchez
Professora de Tecnologia

Sonia Sánchez

Sonia Sánchez
Professora de Tecnologia

Yaiza Zapatero
Professora Ciències Socials

Si vols demanar informació o vols que et truquem, omple aquest formulari, gràcies!