L’ESO és l’etapa formativa més important de totes. En ella els alumnes evolucionen més que a cap altra. Són quatre anys que suposen l’adolescència i que conformen la personalitat de cada noi i de cada noia. És per això que l‘orientació en tots els àmbits esdevé essencial i imprescindible.

Caldrà que l’alumne resolgui moltíssims dubtes i conflictes i serà en aquests moments on el recolzament del Balmes serà el millor ajut tant per a ells com per als seus pares; i la personalització del tracte serà la nostra principal eina.

Les matèries que faran els alumnes s’agrupen en crèdits comuns o matèries obligatòries bàsiques i crèdits variables que són aquelles que cadascú triarà segons el que vulgui estudiar en el futur.

Si vols demanar informació o vols que et truquem, omple aquest formulari, gràcies!