L’Educació Primària comprèn sis cursos, organitzats en tres cicles, de dos anys cadascun d’ells per tal d’impartir els ensenyaments d’acord amb els diferents ritmes de maduració dels infants d’aquestes edats.

En aquesta etapa educativa, el nostre objectiu principal és preparar als nostres alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens i nenes han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. A més, també es promou l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, es fomenta la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i es desenvolupa la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

També cal tenir present que el treball en equip es converteix en un factor imprescindible per a l’èxit personal i col·lectiu, ja que és un element bàsic en la nostra societat i el món laboral actual.

Per altra banda, som conscients que la llengua anglesa s’aprèn a partir del seu ús habitual i l’exposició constant dels infants a situacions de comunicació en aquesta llengua. Per aquest motiu, dediquem una tercera part de l’horari escolar a l’aprenentatge de l’anglès i l’aprenentatge d’altres matèries on l’anglès és la llengua vehicular (Art & Crafts, Active English, PE, Music…).

Pel que fa als continguts curriculars, cal tenir present que aquest es distribueixen en diferents àrees de coneixement:

  • Àmbit lingüístic
  • Àmbit matemàtic
  • Àmbit de coneixement del medi
  • Àmbit artístic
  • Àmbit d’educació física
  • Àmbit d’educació en valors

EQUIP

Cristina Arán

Cristina Arán
Mestra de Primària

Mari Carmen Cachot

Mari Carmen Cachot
Mestra de Primària

Pablo Domínguez

Pablo Domínguez
Mestre de Primària

Rosana Guillén

Rosana Guillén
Mestra de Primària

Anna López

Anna López
Mestra de Primària i Gabinet Psicopedagògic

Laia López

Laia López
Mestra de Primària

Gloria Muñoz

Gloria Muñoz
Mestra de Primària

Pedro Murias
Mestre de Primària

Mireia Pozo

Mireia Pozo
Mestra de Primària

Montse Vidal
Mestra de Primària

Si vols demanar informació o vols que et truquem, omple aquest formulari, gràcies!