Balmes Innova, marca comercial del Centre d’Estudis Jaume Balmes, neix per afrontar les necessitats formatives i de consultoria de les nostres empreses col·laboradores. El nostre afany en la millora contínua ens porta a oferir els nostres serveis a totes les empreses de l’entorn.

L’equip de Balmes Innova representa la voluntat d’aportar solucions a l’empresa del segle XXI. L’objectiu principal és facilitar la gestió de les organitzacions i la formació de les persones, amb tota la nostra experiència i la màxima qualitat.

La FORMACIÓ CONTÍNUA apareix com a instrument essencial per garantir la formació al llarg de la vida i impulsar i difondre entre empresaris i persones treballadores (en actiu o en situació d’atur) la formació professional continuada.

El CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i les habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat. Els certificats de professionalitat acrediten les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, ja sigui formal o no formal.

La FORMACIÓ OCUPACIONAL està dirigida a persones en situació d’atur. Són programes formatius teòric-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció laboral a través de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores. Es caracteritza per tenir una oferta formativa d’especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i també la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament a diferents empreses.

¡NO ET PERDIS LA NOSTRA OFERTA FORMATIVA! Més informació a www.balmesinnova.com.

Balmes Innova

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.