SECRETARIA ACADÈMICA

Matins: de 9:00h a 13:30h.
Tardes: de 15:30h a 18:00h.
Telèfon: 93 336 56 54 / 676 61 72 75

a8038867@xtec.cat

Informació a les famílies:

L’Equip Directiu i la Direcció del Centre tenen la potestat de decidir si un alumne assisteix i participa o no a les activitats extraescolars programades, així com a l’Acte de Graduació, Colònies, Viatge de final de curs, Intercanvis i altres similars. Aquesta decisió està fonamentada en tot el que envolta la carta de compromís signada per les famílies i es transmetrà a la família i/o a l’alumne si és major d’edat, amb antelació.

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.