YOUNG LEARNERS (YLE)

Els alumnes més petits tenen una major facilitat per aprendre qualsevol llengua, ja que l’adquireixen d’una forma molt natural i integrada. Aquesta realitat la tenim molt present al nostre Centre i, per aquest motiu, vetllem perquè els nostres Young Learners es familiaritzin amb la llengua anglesa a través de jocs, cançons, audicions, lectura de textos… Mentrestant, també es comencen a familiaritzar amb el sistema d’avaluació de Cambridge ESOL i les característiques pròpies de les seves proves, les quals poden realitzar al nostre mateix centre.

En Young Learners es fa una introducció a l’anglès escrit i parlat d’ús quotidià, i podem diferenciar els següents nivells:

1. STARTERS: els alumnes han de comprendre informació bàsica escrita, dominar el vocabulari bàsic i participar d’una forma activa en una petita conversa dirigida per l’adult. L’examen té una durada aproximada de 45 minuts i s’avalua a partir d’escuts. Aquest examen consta de 3 proves:

  • Listening: 4 parts de 20 preguntes en total
  • Reading & Writing: 5 parts de 25 preguntes en total
  • Speaking: 4 parts

2. MOVERS: en aquest nivell, els alumnes han de comprendre textos senzills, participar en converses senzilles, completar formularis i escriure notes que incloguin hores, dates i llocs. L’examen té una durada aproximada de 60 minuts i consta de 3 proves:

  • Listening: 5 parts de 25 preguntes en total
  • Reading & Writing: 6 parts de 35 preguntes en total
  • Speaking: 4 parts

3. FLYERS: en aquest cas, els alumnes han de mostrar un cert domini de l’anglès, comprendre textos escrits, comunicar-se en situacions familiars, utilitzar frases i expressions bàsiques de l’anglès… L’examen té una durada aproximada de 70 minuts i consta de 3 proves:

  • Listening: 5 parts de 25 preguntes en total
  • Reading & Writing: 7 parts de 44 preguntes en total
  • Speaking: 4 parts
Balmes Cambridge

CONTACTA

Si vols que et truquem, omple aquest formulari.