Des de fa anys des dels Estudis de l’ESO  hem considerat oportú treballar el  Carnestoltes com un projecte transversal per a totes les assignatures. Cada any escollim un tema, ja sigui Harry Potter, Star Wars, els anys seixanta o com el d’aquest any, el món del cinema.

Totes les assignatures es treballaran seguint la mateixa temàtica, així  tractarem el món de la llum a Física, els guions cinematogràfics a les llengües, aprendrem a ballar com Bollywood, o veurem els conflictes bèl·lics dins del cinema i la distorsió amb la història real.

Per què treballem per projectes?

D’aquesta manera l’alumne d’ESO aprèn d’una forma molt més amena, amb temes que consideren més interessants i s’adonen de com totes les matèries es poden aplicar en la vida real.

Treballar per projectes ens facilita l’aprenentatge i els alumnes veuen que el món no funciona per matèries sinó que el conjunt d’elles ens fa créixer. Treballar per projectes és molt recomanable a l’educació secundària. Els integrants de la classe ja han assolit un cert grau de maduresa intel·lectual i hi podem afegir nivells de complexitat superiors als projectes plantejats.

Els nostres alumnes d’ESO compten amb noves competències i amb la capacitat suficient per treballar de forma col·lectiva. De fet, és probable que ja es puguin desenvolupar en investigacions i discussions que integrin el pensament crític i l’aprofundiment.

 

Resultats del treball en projectes

 

Treballar per projectes potencia el pensament crític i reflexiu i ensenya a buscar solucions de tota mena, moltes vegades enginyoses i creatives.

S’adquireixen coneixements transferibles i perdurables. Els aprenentatges desenvolupats poden ser aplicats tant a les assignatures del curs com a la vida real, al dia a dia de l’estudiant i, de vegades, al seu futur laboral.

Es produeix un intercanvi de rols molt interessant: Els nostres estudiants de l’ESO s’impliquen en el seu propi aprenentatge de manera molt més activa. En canvi, el professorat compleix com a guia i assessor.

S’aconsegueix un feedback molt profitós. Aquesta retroalimentació sol tenir lloc entre el professorat i l’alumnat.