Emocionats i amb moltíssima il•lusió, professors i alumnes s’han retrobat aquests dies amb l’inici del curs escolar. Tot i la mascareta, la presa de temperatura i la dispensació de gel, alumnes i famílies han accedit al Balmes a través dels diferents accesos i de forma esglaonada, tot seguint els protocols i mesures de seguretat definits al pla d’organització del centre. Moltes gràcies a tots!