El professorat dels cicles d’Imatge Personal creen recursos audiovisuals per tal que els alumnes puguin rebre la formació més pràctica, tant a l’aula com a les classes semipresencials.