Els estudiants del Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, realitzant una pràctica d’Automatismes Industrials: “Circuit de maniobra d’arrancament d’un contactor”