Durant aquests dies hem passat molt temps a casa. Hem treballat molt però segurament també hem fet moltes altres coses que ni ens imaginavem que tindriem temps per fer.

Els alumnes de Batxillerat així ens ho mostren i ens envien a la vegada un missatge de responsabilitat front la nova situació de transició cap al desconfinament.

I vosaltres? què heu fet durant aquests dies a casa?